سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

باید دوباره حافظ شیرین سخن بیاید و

در وصف چادر تو غزلی دست و پا کند...

تاریخ : شنبه 94/12/29 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

خواهرگلم مراقب جواهرت بـــــــــــــــــــــاش:)تاریخ : سه شنبه 94/12/25 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : شنبه 94/12/22 | 3:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)تاریخ : سه شنبه 94/12/18 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

برادرم

من در این گرمای تابستان چادر سرمی کنم.

سخت است، ولی تنها سه ماه است.

چادر آزادی حرکت و دستانم را می گیرد.

سخت است نه زیاد.

چادر سرکردن مسئولیت می آورد و انتظار

ولی تمام این ها سخت تر از کار تو نیست.

سخت تر از کار تو نیست

که باید در تمام طول سال سر به زیر راه بروی و از میان 

بانوانی که نتوانسته اند

خودنماییشان را کنترل کنند،

سالم رد شوی.

از تو سخت تر نیست که همیشه باید مراقب خودت باشی

وقتی که می خواهی بیرون بروی یا فیلمی ببینی

یا به اینترنت وصل شوی

زیرا شیاطین برایت کمین کرده اند .

از تو سخت تر نیست که در این هجوم بی مهابای وسوسه هاس دلفریب

و پلیدی های ناجوانمردانه باید پاک بمانی.

و خداوند مرد را قوی آفرید

زیرا وظیفه ات بسی سنگین تر است

و اگر در این آزمون ها پیروز شوی مردی خدایی می شوی

 

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : یکشنبه 94/12/16 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

بسم الله.....

حیا را که نفهــمی ...
چادر سیاه تو را محجبه نخواهد کــــــرد !

پ ن: هر باحجابی مومن نیست ولی هر مومنی با حجابه...!!!!!!!!

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)تاریخ : پنج شنبه 94/12/6 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
<< مطالب جدیدتر