سفارش تبلیغ
صبا

چشمت به نامحرم که می افته،دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

اگه خوشت نیومد که مریضی! دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

پس اگه خوشت اومد،  دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

فورا چشمت و ببنددخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

و سرت و بنداز پایین و بگو : دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:) یا خَیرَ حَبیبٍ وَ مَحبوب صَلِّ عَلی مُحَمَد وَ آلِه دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

یعنی خدایا من تورو می‌خوام، اینا چیه؟ دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

اینا دوست داشتنی نیستن..دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

«از جناب شیخ رجبعلی خیاط»دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 
تاریخ : دوشنبه 95/10/27 | 11:53 عصر | نویسنده : زهرامحمودی |