سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 

خونریزی شدیدی داشت…

داخل اتاق عمل ، دکتر اشاره کرد که چادرم رو دربیارم تا راحت تر مجروح رو جابه جا

کنم

گوشه ی چادرم رو گرفت و بریده بریده گفت : “من دارم میرم تا تو چادرت رو درنیاری”.

چادر من در مشت اش بود که شهیـــــــــــــــــــــــــد شد…
تاریخ : شنبه 94/3/30 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

 

 

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)تاریخ : جمعه 94/3/29 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)


بـا چــادر مشکی سـاده از پیـاده رو رد میشوی

چـه حـس خوبـی اسـت…

چشـم هوسبـازان تـو را نمی بیند…!

توجـه آنهـا را جلب نمیکنی…!

از روی لذت نگـاهت نمی کنند…!

چــادُرم :

دوستتـــ دارم

که در عین زیبایـی ، توجـه کسی را به خود جلـب نمیکنی…

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 

 
تاریخ : پنج شنبه 94/3/28 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

چادر مشکی تو

برایت امنیت می آورد

خیالت راحت،

گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند...
تاریخ : چهارشنبه 94/3/27 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

 وقتی نمی تونی با هرکسی دست بدی یا با هرکسی 

 خیلی راحت باشی باید با بعضی یا بهتره بگم خیلی

 ها سنگین برخورد کنی مگر با افراد خاص و مجاز مراقب

رفتارت باشی گاهی از بعضی چیزها بخاطر قداست 

 چادرت محرومی.... به یک چیزی مطمئن باش و فکر کن

بگو من مثل پرنسس ها و حتی ملــــکه ها و الیزابت ها هستم     

میدونی چرا؟ مگه پرنسس یا الیزابت میتونه با هرکسی 

 دست بده یا آزاد برخورد کنه؟ طبیعتا نه چون درشان

 یا مقامش نیست از بعضی چیزها هم محروم     

میشه از چیزایی که مردم عادی از اون محروم نیستند ولی

 به بزرگی و ارزشمندی فراوانی که خودش داره اون محرومیت های بسیار ناچیز

 می ارزه

پرنسس های ماه ایرونی پرنسس شدنتان مبارک

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/26 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : یکشنبه 94/3/24 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : شنبه 94/3/23 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : جمعه 94/3/22 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : پنج شنبه 94/3/21 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)تاریخ : چهارشنبه 94/3/20 | 1:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>