سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بر باد رفته..
تاریخ : سه شنبه 93/10/30 | 1:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)


دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : دوشنبه 93/10/29 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

مــــــــاه،

نور خورشید را به خودش میگیرد.

چادر مشکی ِتو،

گرمای خورشید را.

و اینگونه است که چــــادری ها

با مــــاه نسبت دارند...

مـاه بانـو!
تاریخ : یکشنبه 93/10/28 | 1:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

حجابــــ


احترام به حرمت های الهی ست

و

چادر  حجاب برتر 

 

بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربان

 

تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟

 

کمی فکر کن...

حجابـــــــــــ...
تاریخ : شنبه 93/10/27 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

تو زن نشدی برای در حسرت ماندن یک بوسه...

√تو زن شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش...

 تو زن نشدی که همخواب آدم های بیخواب شوی...

√تو زن شدی که برای خواب کسی رویا شوی...

تو زن نشدی که در تنهایت حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی...

  √ تو زن شدی، تا آغوشی در تنهایی عشقت باشی...

تو زن شدی...

تو زن نشدی که شوی تغذیه کـــرم ها

  √ تو زن شدی برای پــــــروانه کردن پیله ها

تو زن نشدی تا هر نگاه آلوده ای را جذب کنی

  √ تو زن شدی برای باارزش ترین نگاه ها...
تاریخ : جمعه 93/10/26 | 1:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

گول شیطونو نخور..
تاریخ : پنج شنبه 93/10/25 | 12:54 عصر | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

*گفتـــــ: زیبــــا می شوی!

گفتمــــ :زیبا هستمــــ

*گفتـــــ : زیباتر می شوی

گفتمــــ : زیبـــــاتر هم شدمـــ...

*گفتــــ : تو زیبایی را دوست نداری!

گفتمــــ :اتفاقا هم زیبایی را و هم خالق زیبایی را

*گفتــــ: یک بار هم که شده زیبایی را تجربه کن..حس خوبی است

گفتمــــ: من همیشہ حس خوبی دارم!

*گفتـــــ: محال است!*

*گفتمــــ : تو میدانی زیبایی چیست؟

گفتــــــ: زیبایی تعریف کردنی نیس...حس کردنی ست

*گفتمــــ : انتهای زیبایی برای تو "خداست" یا "مردم"؟

گفتــــــ: حتما "خـــــــدا"

*گفتمــــ: چقدر به این حرفت ایمان داری؟

گفتـــــ: نمے دانم!

*گفتمـــــ: پس هیچ گاه مـــــــزه زیبایی را نچشیدی!*

زیبـــــــــــای من...
تاریخ : پنج شنبه 93/10/25 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

اینـــــــبار
چــــادرم را سفــــت تر میگیرم و
آنقدر با جدیت و مصمـــــــم درس می خوانم

دانشگاهــ و چـــادرمـــ...

تــا هـــــــــم کلاسی هایم

   هـــــــم دانشگاهی هایم

  هــــــــــــم شهری هایم

و همه  کسانی که فکر می کنند چـــــــادر مزاحم درس و دانشگاهشان می شود

بفهمنـــــــــــــد

چــــــادر تکیه گاه تمام موفقیت های من است

مختصـــر تر:
تمـــــــام زنــدگی من استـــــــــــــ...
تاریخ : چهارشنبه 93/10/24 | 3:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

چرا افشا؟!!
تاریخ : سه شنبه 93/10/23 | 3:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

میــدانم "گـُل" را همه دوست دارند

و "بهــار" را اکثــر افراد می پسندند

ولی نمی دانم چــرا

وقتی بـــزرگی فرمود: زن، گـُل ِ بهـــآری ست  ،

کسی توجّه نکرد زن، چقدر می تواند دوست داشتنی باشد ،

بی هیچ شیله و پیله ای..!

گُل بهاری..!

1.امام علی(ع)،نهج البلاغه ،نامه 31
تاریخ : دوشنبه 93/10/22 | 2:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>