سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بـ‌ه دنبال دلیلی محکم قدم می زد
کوچه های شهر عوض شده بود
همه جا سیاه !
پرچم ها، پارچه ها، خانـه ها...
با خودش گفت :
"چه فلسفه ای زیباتر!
تا ابد سیاه پوش حسین (ع) می شوم"
دخترکـ تصمیمش را گرفته بود...

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)تاریخ : جمعه 94/5/30 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

دیروز مردان سرزمین من اسلحه به دوش گرفتند برای مبارزه

امروز دختران سرزمین من چادر به سر می گیرند برای مبارزه

...

و مردم سرزمین من دست از مبارزه برنخواهند داشت!

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : پنج شنبه 94/5/15 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
<< مطالب جدیدتر