سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من چادری ام


دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:) نَگَرد!دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)با تواَمدخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)آرہ با تو، خودِ خودِ تودخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)میگم نگرد!دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)شادتر از دنیای ما پیـدا نمی کنی!دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:) من... اینجا...... دنیای دختر چادریادخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

 

دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/12/8 | 2:10 عصر | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)