سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پروانه ای روی گونه ی دخترک نشست و گفت:

روزی مثل تو بودم؛دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

در هاله ای از عفاف.دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

و اگر پیله نبود امروز یک پروانه نبودم..دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)

هاله ای از عفاف ..

د.ن
تاریخ : شنبه 95/10/25 | 2:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)