سفارش تبلیغ
صبا ویژن
در این هوای گرم تابستانه، چه زیبا دینداری می کنند بانوان چادری. در این فصل گرم که که همواره با بی کفایتی مسئولین، خیابان ها عرصه جولان عده ای بی حیا با لباس های! زننده  می شود چه زیبا درس دینداری و استقامت می دهند بانوان چادری و تعبیر می کنند ( فَاستَقِم کَما أُمِرتَ ) را.
و چه زیبا گفت شهید رمضانعلی شیرازی که : خواهرم این را بدان حجاب تو  کوبنده تر از خون من است.
و چه زیبا عمل می کنند بانوان چادری به وصیت شهدا.
چادری ها ... رضایت خالق را بر رضایت مخلوق برگزیده اند ...
دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:)تاریخ : پنج شنبه 96/4/1 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)